logo

Parní stroj


James Watt

James Watt je nejvýznamnějším zdokonalitelem parního stroje, proto je mu věnována celá tato strana.

James WattKdyž se v roce 1736 narodil loďaři a obchodníkovi s nautickými přístroji Jamesu Wattovi prvorozený syn, viděl v něm šťastný otec budoucího nástupce pro svůj podnik. Horší bylo jeho zklamání, když zjistil, že samotářský James zůstává pozadu za svými vrstevníky. Práh obecné školy překročil až v patnácti letech.

Pouhá dvě léta, která mladý James strávil ve škole, byla pro něho utrpením. Šťasten se cítil jen v kruhu rodiny a svůj volný čas trávil v otcově dílně, kde měl svůj pracovní stůl s nářadím. Hodiny pozorně sledoval práci řemeslníků, učil se pracovat s dřevem a kovy, stavěl různé modely a poprvé se mu zde dostaly do rukou také námořní navigační přístroje opravované v otcově dílně.

Uplynulo hodně vody, když James Watt vytvořil s panem Boultnem ideální dvojici. Technický génius a odvážný obchodník, kterému se podařilo prodloužit platnost Wattova patentu a začal stavět továrnu na výrobu Wattových strojů. Watt si byl dobře vědom toho, že jeho osud bude záviset na dokonalé funkci parního válce. Vyvrtání hladké vnitřní stěny byl tehdy nepřekonatelný problém. Shodou okolností byl zaveden přesný způsob vrtání dělových hlavní, který se dal použít i pro něj. Díky tomu 1775 dokončil montáž dvou prvních parních strojů k pohonu dmychadla vysoké pece a druhý čerpal vodu v uhelných dolech. Tak Wattův originální nápad – kondenzovat páru mimo parní válec a tím ušetřit mnoho tepelné energie – slavil triumf. Stroje měly o dvě třetiny nižší spotřebu paliva, továrna byla zavalena objednávkami, Watt byl šťastný, ale svůj vynález déle zdokonaloval.

Wattovi stroje opatřené mohutným dvouramenným vahadlem se daly použít jen tam, kde síla páry mohla působit v jednom směru na přímé dráze. Myšlenka sestrojit univerzální parní stroj s rotačním pohybem nedávala Wattovi chvíli klidu. Protože ho předběhl James Pickard klikovým mechanizmem, vymyslel vtipně řešený planetový převod a dal si ho patentovat. Přišel na nápad využít k práci obou zdvihů ve válci a tím se zrodil dvojčinný parní stroj, který dával dvojnásobný výkon jako jednočinný, při stejných rozměrech. Když k němu přidal později odstředivý regulátor otáček, neměl jeho stroj konkurenci. Parní stroj zcela zastínil vodní kolo, otevřel cestu k průmyslové výrobě a uvedl do pohybu kola průmyslové revoluce.